อ่างเก็บน้ำแม่ธิ

อีกหนึ่งสถานที่เงียบสงบ บรรยากาศดี อ่างเก็บน้ำแม่ธิ อำเภอบ้านธิจังหวัดลำพูน อยู่ในเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล และทางทิศเหนือไปก็มีอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ระหว่างชมความสวยงามของที่นี่ ได้ยินเสียงนกจำนวนมากร้องตลอด ที่นี่มีชื่อเสียงในด้านเป็นสถานที่ของคนที่ชื่นชอบการตกปลา และการขี่มอเตอร์ไซค์วิบาก แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามรอผู้คนเข้าไปชมอยู่

ข้อมูลทั่วไป :

       “อ่างเก็บน้ำแม่ธิ” เป็นอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 สร้างเพื่อกั้นลำห้วยแม่ธิในเขตพื้นที่บ้านดอยเวียง ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดําเนินในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 ใช้ งบประมาณการก่อสร้าง จํานวน 41,934,360 บาท

       “อ่างเก็บน้ำแม่ธิ” เป็นอ่างเก็บน้ำ ทำนบกว้าง 8 เมตร ยาว 437 เมตร สูง 26.5 เมตร มีความจุประมาณ 4.5 ล้านลูกบาศก์เมตร สันอ่างมีความยาว 470 เมตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 4,000 ไร่ มีพันธุ์ปลาต่าง ๆ จํานวนมาก และเป็นแหล่งกุ้งก้ามกรามที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน ประชาชนสามารถจับปลาและสัตว์น้ำต่างๆ เพื่อการบริโภคและจําหน่ายเป็นอาชีพเสริม อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ธิมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีขุนเขาและต้นไม้เขียวขจี เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

แผนที่ : 

เวลาทำการ : 

➡️       เปิดให้รับชมทุกวัน          08.00 – 17.00 น.

** ในแต่ละปีจะมีช่วงงดตกปลาในอ่างเก็บน้ำ **

** โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการเดินทาง **

ราคาค่าเข้าชม : 

➡️        ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก :