สวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพร

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มีการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ บริเวณป่าช้าผีดิบ เดิมในอดีตเป็นสุสานที่ฝั่งศพ ของผู้เสียชีวิตในตำบลบ้านธิและพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาเทศบาลตำบลบ้านธิธิ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และพัฒนาสถานที่แห่งนี้เพื่อให้ตำบลบ้านธิ มีแหล่งเรียนรู้ รวบรวมพันธุ์พืช สมุนไพรหายาก อีกทั้งยังจะมีการพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนประจำตำบลต่อไป

ประวัติ :

       สวนอนุรักษ์พันธ์พืชและสมุนไพร(ป่าช้าผีดิบ) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 15 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนในอดีตเป็นป่ารกร้างปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดต่อมาชาวบ้านภายในตำบลได้เริ่มนำศพที่เสียชีวิตมาฝังในสถานที่แห่งนี้ จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ศพที่นำมาฝังในสถานที่แห่งนี้จะเป็นศพที่ตายผิดธรรมชาติ เช่น ศพเด็กที่คลอดออกมาแล้วเสียชีวิต ศพที่ตายท้องกลม ศพที่อัตวินิบากกรรม(ฆ่าตัวตาย) ศพที่เจ็บไข้ได้ป่วย )และยังเคยมีเรื่องเล่าในเรื่องของการทำไสยศาสตร์มีการมาเอาน้ำมันพรายจากศพด้วย

       ต่อมามีการสร้างสุสานภายในตำบลขึ้นจึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าจึงทำให้ราษฎรได้บุกรุกเพื่อเป็นที่ทำกิน(ทำนา) ในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลตำบลบ้านธิได้ปรึกษากับคณะสงฆ์และผู้นำชุมชนเพื่อจัดทำแนวเขตรอบบริเวณเพื่อกันไม่ให้ประชาชนบุกรุกเข้าทำประโยชน์เนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสต์และยังมีพันธ์พืชสมุนไพรหายากที่ชาวบ้านนำไปรักษาโรคอยู่เป็นจำนวนมากเทศบาลตำบลบ้านธิจึงดำเนินการประสานสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านธิเพื่อทำการรังวัดจนได้แนวเขตที่ชัดเจน)

แผนที่ : 

       ในปัจจุบันจึงเหลือพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล) ต่อมาเทศบาลตำบลบ้านธิร่วมกับคณะสงฆ์และผู้นำชุมชนประชาชนตำบลบ้านธิได้จัดงานเข้าโสสานกรรม เพื่อนำเงินมาก่อสร้างรั้วรอบสถานที่แห่งนี้ซึ่งก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่ง ในปี พ. ศ .2558 เทศบาลตำบลบ้านธิได้เริ่มเข้ามาพัฒนาอย่างจริงจังโดยเบื้องต้นได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรดำเนินการสำรวจพันธ์พืชและต้นไม้ที่สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคปรากฎว่ามีพันธ์พืชและ ต้นไม้กว่า 100 กว่าชนิดที่สามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้

       เทศบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณจัดทำป้ายบอกชนิดและสรรพคุณแต่ไม่ครบทั้งหมด ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า “สวนอนุรักษ์พันธ์พืชและสมุนไพรเทศบาลตำบลบ้านธิ” และได้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลบ้านธิร่วมกับคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลบ้านธิได้ร่วมกันจัดงานเข้าโสสานกรรมอีกครั้งเพื่อนำเงินก่อสร้างรั้วและทำถนนรอบบริเวณสวนเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาและขนส่งทางด้านเกษตรและเทศบาลได้สมทบงบประมาณในการก่อสร้างทางเดินชมสวนอีกจำนวนหนึ่ง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลบ้านธิได้จัดทำโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชชนนีโดยมีวัตถุประสงค์จัดทำ รวบรวม พืชสมุนไพรโดยมีการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน(หมอเมือง)ทั้ง 20 หมู่บ้านเข้าร่วมการอบรมและเชิญวิทยากรจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรโดยเฉพาะมาเป็นวิทยากรอบรม

เวลาทำการ : 

➡️       เปิดให้รับชมทุกวัน         08.00 – 17.00 น.
อาจมีวันปิดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแนะนำให้โทรสอบถามก่อน
เบอร์โทร +6653-501-087

ราคาค่าเข้าชม : 

➡️        ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก :