สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ

งาน “สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ” ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน จัดขึ้นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

หนูน้อยนพมาศ :

       ขอแสดงความยินดีกับ “น้องมีนา” ด.ญ.นวีนา  มูลศรี  หนูน้อยมากความสามารถที่ได้รางวัลหนูน้อยนพมาศงาน “สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ” ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน

เทพีนพมาศ :

       ขอแสดงความยินดีกับ “น้องเอิน อร” นางสาวอรปรียา  วิหารประทีบ สาวงามตัวแทนจากบ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเทพีนพมาศ  งาน “สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ” ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน