สืบฮีต ตวยฮอย เตียวขึ้นดอยไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวียง

งาน “สืบฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอย ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวียง” ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน การสรงน้ำพระธาตุบนดอยทุก ๆ ปี โดยถือเอาวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 (เดือน 9 เหนือ) เป็นวันสรงน้ำพระธาตุ วัดพระธาตุดอยเวียง เป็นจุดสูงสุดอีกแห่งหนึ่งของบ้านธิ ที่สามารถชมทิวทัศน์ได้ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน

รายละเอียด :

      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สืบฮีต ตวยฮอย เตียวขึ้นดอยไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวียง” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีบ้านดอยเวียง ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน        

       โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านธิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านธิและคณะศรัทธาประชาชนชาวอำเภอบ้านธิ เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว