วัดศรีดอนชัย

วัดศรีดอนชัย วัดที่มีพระพุทธเฉลิมสิริราช พระพุทธรูปปางลีลาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สร้างขึ้นเพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 

ประวัติ :

       วัดศรีดอนชัยแห่งนี้ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2460 ตามประวัติได้กล่าวเล่าไว้ว่า เดิมที่วัดศรีดอนชัยตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม ในฤดูน้ำหลากน้ำมักท่วมขังเป็นประจำทุกปี น้ำกัดเซาะฝังพังทะลาย วัดอยู่ใกล้ฝั่งน้ำกวง ได้รับความเสียหาย เจ้าอาวาสและคณะศรัทธาจึงได้พร้อมใจกันย้ายวัดมาสร้างฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำกวงอันเป็นสันดอนที่สูง ในปัจจุบันและได้ตั้งชื่อว่า วัดสันดอนไจย และเพี้ยนเปลี่ยนมาเป็น วัดศรีดอนชียในปัจจุบัน มีคณะศรัทธาอุปถัมภ์บำรุงวัดอยู่ 160 กว่าหลังคา ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางลีลาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่ชื่อว่า “พระพุทธเฉลิมสิริราช” เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่นับถือและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีเจตนาแรงกล้าที่จะจัดสร้างพุทธรูปปางลีลาขนาดความสูง 59 ศอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 การก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2538 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงพระราชทานนามว่า”พระพุทธเฉลิมสิริราช” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538

แผนที่ : 

เวลาทำการ : 

➡️       เปิดให้รับชมทุกวัน          08.00 – 17.00 น.

** ภายในวัดมีที่จอดกว้างขวาง **

** กรุณาขับรถอย่างระมัดระวังเนื่องจากมีโรงเรียนอยู่ด้านในวัด **

ราคาค่าเข้าชม : 

➡️        ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก :