วัดพระธาตุดอยเวียง

เป็นวัดโบราณอีกแห่งบนเส้นทางสายลำพูน-บ้านธิ มีพระธาตุดอยเวียงเป็นจุดเด่น ตั้งอยู่บนดอยเตี้ยๆเดินขึ้นจากทางด้านหลังวิหารพระเจ้าสายฝนประมาณ 400 เมตร ซึ่งเป็นทางเรียบปูพื้นด้วยก้อนหินและดินอัด พระธาตุดอยเวียงเป็นเจดีย์ขนาดเล้ก สูงประมาณ 10 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละประมาณ 3 เมตร ก่ออิฐถือปูน ลักษณะคล้ายเจดีย์ทรงพม่า

ประวัติ :

       ตั้งอยู่บ้านดอยเวียงหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านธิอำเภอบ้านธิจังหวัดลำพูนห่างจากอำเภอบ้านธิประมาณ 7 กิโลเมตรบริเวณใกล้กับอ่างเก็บน้ำแม่ธิบนดอยเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์เก่าแก่ซึ่งมีพระสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในสันนิษฐานว่าสร้างเมื่อพ. ศ. 1220 ในสมัยพระนางจามเทวีปฐมกษัตรย์แห่งหริภุญชัยนครตามตำนานจารึกในใบลานเล่าว่าขุนหลวงปาละวิจามาตั้งเมืองที่นี่ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านและได้สร้างวัดไว้บนยอดดอยต่อมาถูกไฟป่าไหม้ลุกลามทำให้เหลือแต่เจดีย์และศาลาเล็ก ๆ หลังหนึ่งซึ่งปัจจุบันไม่คงสภาพเดิมแล้วคงเหลือแต่องค์พระเจดีย์ที่มีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพ. ศ. 2395 และมีการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน

       พระธาตุดอยเวียงเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูงประมาณ 10 เมตรฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละประมาณ 3 เมตรก่ออิฐถือปูนลักษณะคล้ายเจดีย์ทรงพม่าตามประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานจะมีการสรงน้ำพระธาตุบนดอยซึ่งถือเป็นงานบุญประจำปีของวัดที่จะจัดขึ้นในวันแรม 8 ค่ำเดือน 7 นั่นคืองานประเพณีสรงน้ำพระธาตุนั่นเอง

       วัดนี้ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อีก 3 องค์ องค์แรกเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 29 นิ้วตามตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งฝนแล้งชาวบ้านเดือดร้อนจึงอัญเชิญพระองค์นี้มาแห่ขอฝนปรากฏว่าฝนตกชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งนามพระองค์นี้ว่า“ พระเจ้าสายฝน

แผนที่ : 

       องค์ที่สองคือพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวหน้าตักกว้าง 99 นิ้วประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญนับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มากอีกองค์หนึ่งเดิมองค์พระนั้นเป็นศิลาแลงและได้ฉาบปูนทับบูรณะให้งดงามดังที่เห็นในปัจจุบัน

       และองค์ที่สามเป็นพระพุทธรูปหน้าตัก 80 นิ้วมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับองค์ใหญ่สีขาวเดิมองค์พระนั้นเป็นศิลาแลงเหมือนกันและได้ฉาบปูนทับประดิษฐานที่เชิงดอยด้วยสมัยที่ค้นพบนั้นเหลือไม่เต็มองค์เศียรปักดินชาวบ้านจึงเรียกว่า“ พระเจ้าดำดิน” เนื่องจากอดีตเป็นวัดเก่าถูกปล่อยทิ้งล้างทำให้โจรชุกชุมมาตัดเศียรพระพุทธรูปนี้ที่เดิมเคยประดิษฐานอยู่ใกล้กับองค์พระธาตุแต่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจนว่าเหตุใดผู้ตัดเศียนพระจึงไม่สามารถขนเศียรพระลงไปได้จึงทิ้งพระเศียรไว้บริเวณนี้แล้วหลักหนีไปเมื่อชาวบ้านมาพบจึงช่วยกันบูรณะองค์พระขึ้นมาใหม่และประดิษฐานไว้ตรงจุดที่พบเศียรพระคือเชิงดอยนี้เองวัดพระธาตุดอยเวียงมีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขามีความร่มรื่นเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งการก่อสร้างพระวิหารอาคารต่าง ๆ เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยท่านเข้าอาวาสไม่ประสงค์ให้ใหญ่โตเพียงแต่ให้เหมาะต่อการใช้งานและการปฏิบัติธรรมที่สำคัญคือต้องร่มรื่นมีความเป็นธรรมชาติและสะอาดเรียบร้อย

เวลาทำการ : 

➡️       เปิดให้รับชมทุกวัน          08.00 – 17.00 น.

** ทางขึ้นดอยเพื่อไปนมัสการพระธาตุสามารถนำรถขึ้นไปได้ **

** โปรดระวังทางขึ้นดอยค่อนข้างชัน **

ราคาค่าเข้าชม : 

➡️        ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก :