ข้อมูลที่พัก

01

เฮือนจันทร์แก้ว

คุณจันทร์แก้ว วิชายคำ
หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
เบอร์โทร 085-0377796
ราคา : 350 บาท/คืน ต่อท่าน (รวมอาหารเช้า)

02

เฮือนพรวิไล

คุณวิไล สุยะใหญ่
หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
เบอร์โทร 093-038062
ราคา : 350 บาท/คืน ต่อท่าน (รวมอาหารเช้า)

03

เฮือนแก้วใจยา

คุณณัฐฐากุลยา นิสสัยหมั่น
หมู่ที่ 3 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
เบอร์โทร 094-6354451
ราคา : 350 บาท/คืน ต่อท่าน (รวมอาหารเช้า)