ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลบ้านธิ

กรอบแบบฟอร์มเพื่อติดต่อ

➡️ 149 หมู่ 15, ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
เบอร์โทรติดต่อ :  +6653-501-087