นวัตวิถีไทลื้อบ้านป่าเหียง

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของบ้านป่าเหียงนั้นเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนรวมถึงการสนับสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนบางส่วน โดยมีแนวคิดในการพัฒนาจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความพร้อมทุกด้านภายในหมู่บ้าน ซึ่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเป็นการสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไตลื้อ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ตามโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ชุมชนออกแบบกิจกรรมเอาไว้ 

รายละเอียด :

09.00 – 10.00 น. : เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไทลื้อบ้านธิ
(ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวไทลื้อ)
10.00 – 12.00 น. : กิจกรรม Work Shop แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 1 ฐาน (เช้า)
    ฐานที่ 1 – ผักปลอดสาร : ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
12.00 – 13.00 น. : พักรับประทานอาหาร + พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 – 17.00 น. : กิจกรรม Work Shop แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 2 ฐาน (บ่าย)
    ฐานที่ 2 – สมุนไพรดม : ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการทำยารักษาต่าง ๆ เช่น ยาหม่อง ยาดมสมุนไพร ฯลฯ
    ฐานที่ 3 – เห็ดสามรส : เรียนรู้การปลูกเห็ดตั้งแต่เตรียมดินไปจนถึงการการเก็บเกี่ยวเห็ดเพื่อส่งขาย
17.00 – 18.00 น. : พาเที่ยวกาดโบสถ(ตลาด) พร้อมศักการะอุโบสถต้นหมื่นหนึ่งใน
                             ร่องรอยอารยธรรมที่เหลืออยู่ของบ้านธิ
                  **หมายเหตุ – ราคา 1590 ต่อ 1 คน ไม่ต่ำกว่า 10 คน **

สิ่งอำนวยความสะดวก : 

ข้อมูลการติดต่อ : 

ที่อยู่ : 152 ตำบล บ้านธิ อำเภอ บ้านธิ ลำพูน 51180
เบอร์โทร : 053-501879, 053-501184
เพจ : https://www.facebook.com/Banphaetonyangam/

ราคาแพ็กเกจทัวร์ : 

  1. เดินทางมาเอง             500 บาทต่อท่าน
  2. รถบริการรับส่ง           700 บาทต่อท่าน
    (สถานีรถไฟลำพูน, ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สนามบินเชียงใหม่ ฯลฯ)
    ** จองอย่างต่ำ 7 คน **

แผนที่ :