ข้อมูลโรงพยาบาล

01

โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

265 หมู่ 6 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
เบอร์โทร 053-984325