ข้อมูลสาธารณูปโภค

01

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านธิ

153 หมู่15, ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
เบอร์โทร 053518018