กู่ป่าลาน – กู่เฮือง

“เจดีย์กู่เฮือง – กู่ป่าลาน” สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19-20 เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน นับได้ว่าเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาในยุคเริ่มแรก ที่คนรุ่นหลัง ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอันยิ่ง โดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่มีความสนใจเกี่ยวกับในด้านโบราณสถาน ศิลปกรรมแบบล้านนา

กู่ป่าลาน :

       “ป่าลาน” เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ที่เป็นศิลปะแบบล้านนา มีรูปทรงเป็นแบบลายปูนปั้น ประดับตามเหลี่ยมมุมของตัวกู่ ลักษณะตัวกู่เป็นรูปทรง 4 เหลี่ยม ทั้ง 4 ด้าน

       “กู่ป่าลาน” มีซุ้มโขง เหนือซุ้มลายปูนปั้นประดับลายเถาวัลย์วิจิตรสวยงามมาก ในซุ้มด้านบนมีลายปูนปั้นประดับเป็นสายที่แตกต่างกันด้านที่หันไปทางทิศตะวันออกเป็นรูปเสมาธรรมจักร ซึ่งจะมีซุ้มโล่งเข้าไปในตัวสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่าคงจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมาก่อน

       “กู่ป่าลาน” ตั้งอยู่ในวัดป่าลาน ด้านหลังวิหารของวัด สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19-20 กู่ป่าลาน เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในอําเภอบ้านธิ ทางกรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

เวลาทำการ : 

➡️       เปิดให้รับชมทุกวัน          08.00 – 17.00 น.

ราคาค่าเข้าชม : 

➡️        ไม่มีค่าใช้จ่าย

แผนที่ : 

แผนที่ : 

กู่เฮือง :

“กู่เฮือง” เป็นสถูปเจดีย์ศิลปะแบบล้านนาขนาดเล็ก เหนือองค์เจดีย์ทั้งสี่ด้านทําเป็นซุ้มโขงแบบกระจังหน้านาง ประดับปูนปั้นเป็นสายเครือเถา ใต้ซุ้มทั้งสี่ด้านมีลายปูนปั้นประดับด้วยลายที่ไม่ซ้ำกัน ด้านตะวันออกเป็นรูปธรรมจักรด้านนี้เป็นซุ้มโล่งเข้าไปในองค์เจดีย์ อีกสามด้านเป็นผนังเรียบ ภายในองค์เจดีย์สันนิษฐานว่าใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนกู่เฮืองเป็นโบราณสถานพร้อมกับกู่ป่าลาน

เวลาทำการ : 

➡️       เปิดให้รับชมทุกวัน          08.00 – 17.00 น.

** การเดินทางเข้าไปชมกู่เฮืองกรุณาแจ้งเทศบาลก่อนเนื่องจากเป็นที่รกร้างอาจเกิดอันตรายต่อผู้มาท่องเที่ยว **

** แนะนำให้เดินทางไปเป็นหมู่คณะ **

ราคาค่าเข้าชม : 

➡️        ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก :