แพ็กเกจท่องเที่ยว

01

ชมวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งไทลื้อ

ภายในหนึ่งวันท่านสามารถทำกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทำ โคมไฟ ทำกระทง แต่งชุดไทลื้อ เป็นต้น อยู่ภายในส่วนของพื้นที่ที่เราได้จัดสรรไว้ให้โดยท่านจะได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นประทับใจ สัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณียี่เป็งไทลื้อที่หาดูได้ยาก โดยมีไกด์ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลให้ข้อมูลแก่ท่าน…

02

สัมผัสวิถีชีวิตชนบทชาวไทลื้อ 2 วัน 1 คืน

สัมผัสความสุขคำโตๆ กับทริป 2 วัน 1 คืน เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน ของชุมชนชาวไทลื้อ ไทยอง และไทยวนในเทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งชมการทอผ้าสไตน์ไทลื้อที่หาดูได้ยาก เรียนทำขนมพื้นบ้าน อีกไฮไลท์หนึ่งที่พลาดไม่ได้คือ การทดลองดำนาด้วยตัวเอง… 

03

เที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์เก่าแก่ภายในหนึ่งวัน

เที่ยววัดพระธาตุดอยเวียงซึ่งเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่บนยอดเขา มีพระเจ้าสายฝนซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ที่ได้รับความนับถือจากทุกคนในชุมชนบ้านธิ พร้อมรับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการพระพุทธเฉลิมสิริราช พระพุทธรูปปางลีลาที่สูงและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ…

04

สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทลื้อบ้านแพะต้นยางงาม

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของบ้านแพะต้นยางงามนั้นเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนรวมถึงการสนับสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนบางส่วน โดยมีแนวคิดในการพัฒนาจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความพร้อมทุกด้านภายในหมู่บ้าน…