สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ

งาน “สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ” ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน
จัดขึ้นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

สืบฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นพระธาตุดอยเวียง

งาน “สืบฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอย ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวียง” ประจำปี พ.ศ. 2561
ณ วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

การสรงน้ำพระธาตุบนดอยทุก ๆ ปี โดยถือเอาวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 (เดือน 9 เหนือ)
เป็นวันสรงน้ำพระธาตุ วัดพระธาตุดอยเวียง เป็นจุดสูงสุดอีกแห่งหนึ่งของบ้านธิ
ที่สามารถชมทิวทัศน์ได้ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน

แพ็กเกจการท่องเที่ยวแนะนำ

ชมวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งไทลื้อ

ภายในหนึ่งวันท่านสามารถทำกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทำ โคมไฟ ทำกระทง แต่งชุดไทลื้อ เป็นต้น อยู่ภายในส่วนของพื้นที่ที่เราได้จัดสรรไว้ให้โดยท่านจะได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นประทับใจ สัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณียี่เป็งไทลื้อที่หาดูได้ยาก โดยมีไกด์ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลให้ข้อมูลแก่ท่าน…

สัมผัสวิถีชีวิตชนบทชาวไทลื้อ 2 วัน 1 คืน

กิจกรรมการท่องเที่ยวนวัตวิถีที่เกิดจากการร่วมมือกันของสองชุมชนในเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้แก่ ชุมชนบ้านแพะต้นยางงาม และชุมชนป่าเหียง ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนบางส่วน  ซึ่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเป็นการสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไตลื้อ… 

ชมแหล่งประวัติศาสตร์ภายในหนึ่งวัน

เที่ยววัดพระธาตุดอยเวียงซึ่งเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่บนยอดเขา มีพระเจ้าสายฝนซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ที่ได้รับความนับถือจากทุกคนในชุมชนบ้านธิ พร้อมรับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการพระพุทธเฉลิมสิริราช พระพุทธรูปปางลีลาที่สูงและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ…